วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3, 5 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3, 5 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาเอกชน จำวน 3 แห่ง ได้แก่ รร.ธีรศาสตร์ รร.อุดมวิทยา รร.วันทามารีอา ราชบุรี ซึ่งรับการประเมินในระดับเพชร โดยมี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น