วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 4/2567

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย​ งามสุขสวัสดิ์​ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์​ จินดา​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ราชบุรี​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ​ ห้​องประชุมแม่กลอง​ (ชั้น​ 5) ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี​ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566(ระดับเพชร) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566(ระดับเพชร) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 อำเภอ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมบึง และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองราชบุรี

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับเพชร) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับเพชร) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 อำเภอ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านคา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวนผึ้ง

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับเพชร) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับเพชร) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 อำเภอ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโป่ง และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธาราม

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับเพชร) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับเพชร) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 อำเภอ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวัดเพลง และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากท่อ

ระชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ครั้งที่ 2/2567

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 7) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าวพร้อมด้วยนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี , นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการนำเสนอวาระในการประชุม ,คณะกรรมการจากสังกัดสพป.ราชบุรี เขต 1 , สพป.ราชบุรี เขต 2, สพม.ราชบุรี, สอศ.ราชบุรี, สกร.ราชบุรี , ประธาน ปส.กช.ราชบุรี, พม.ราชบุรี , สสจ.ราชบุรี, สถ.ราชบุรี, สำนักงานจังหวัดราชุบรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาของศธจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประชุมฝ่ายมอบรางวัลมอบของที่ระลึก ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ.2567 ณ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายมอบรางวัลมอบของที่ระลึก ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์ พ.ศ.2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ.2567 ณ จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 7) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี , คณะกรรมการของโรงเรียนสังกัด สพม.ราชบุรี , มรภ.หมู่บ้านจอมบึง , ว.พยาบาลบรมราชชนนี , โรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มพัฒนาการศึกษาของศธจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้