วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดราชบุรี

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบรุี กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

โดยมี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงดังกล่าว พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี , ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี , ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี , ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี , ผู้แทนสพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้แทนสพม.ราชบุรี , ครู นักเรียน และผู้ปกครองในสังกัดสพป.ราชบุรี เขต 2 , สพม.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ดาวน์โหลดภาพ ได้ที่นี่ ⬇️⬇️⬇️


วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรมประจำปี 2567 ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาค

      โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายมุทิตาจิตแด่พระปิยทัสสีเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม เพื่อประกอบพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศเพื่อเข้าเฝ้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ต่อไป

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประชุมการดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ จินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมแควอ้อม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 4 (หลังใหม่) โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ประชุมเวทีขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout) มีหน่วยงานการศึกษา​ภาคีเครือข่ายการทำงานจำนวน​ 25​ จังหวัด​ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกมิติ สร้างระบบส่งต่อพาเด็กหลุดจากระบบการศึกษากลับสู่การเรียนรู้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ จินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางภาวินี บัวแพง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout) มีหน่วยงานการศึกษา​ภาคีเครือข่ายการทำงานจำนวน​ 25​ จังหวัด​ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกมิติ สร้างระบบส่งต่อพาเด็กหลุดจากระบบการศึกษากลับสู่การเรียนรู้ ณ ห้องประชุม Grand A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน​ แกรนด์​ คอนเวนชั่น​ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

"ตรีนุช’ ออกนโยบาย “โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า”

3 กุมภาพันธ์ 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งหญิงและชายกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ที่ผ่านมามีข่าวบุหรี่ไฟฟ้าได้เข้าถึงกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีแล้ว โดยมีนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมเงินกันซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาแบ่งกันสูบถึง 20 คน ด้วยความอยากรู้อยากลอง และเด็ก ๆ หลายคนอาจมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่ มีรูปลักษณ์สวยงาม ซื้อหาง่าย ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยร้ายที่จะนำไปสู่การเสพติดนิโคตินระยะยาว และเป็นการเปิดประตูสู่การสูบบุหรี่ธรรมดา และอาจนำไปสู่การเสพติดสิ่งเสพติดอื่นได้ง่าย
ดังนั้น จึงได้สั่งการไปยังต้นสังกัดของสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่ง ให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา โดยยึดกฎ ระเบียบเช่นเดียวกับการห้ามสูบบุหรี่ธรรมดา และต้องตรวจตราอย่างเคร่งครัดด้วย
“ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเข้มงวด กวดขัน เคร่งครัด และป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ขณะนี้เด็ก ๆ หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ซึ่งการดำเนินการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สามารถทำได้ทันที โดยอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกมาตามความ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นสถานที่สาธารณะ ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด”
ที่ผ่านมา ศธ.ก็ได้มีการกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้สถานศึกษาบริหารจัดการ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นต้น
ดังนั้น เมื่อเพิ่มนโยบายเรื่องให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปด้วย ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่ และช่วยป้องกันรักษาสุขภาพของเด็ก ๆ ได้

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดการประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 7) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, สพป.ราชบุรี เขต 1 , สพป.ราชบุรี เขต 2 , สพม.ราชบุรี , สกร.ราชบุรี , สอศ.ราชบุรี , ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี , ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี , มรภ.หมู่บ้านจอมบึง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี , ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี , รร.ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน , รร.ตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาของศธจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้