วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก🚫 (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมเชียร์และโหวต การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL#10

จังหวัดราชบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้ เพื่อให้โรงเรียนปลอดภัยจากไวรัสโควิด19

คำปราศรัย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ