วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการคัดกรองสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการคัดกรองสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ของโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ผลการคัดกรองไม่พบสารเสพติดของบุคลากรในสังกัด ศธจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น